BİYOGRAFİ ŞARKI SÖZLERİ BİTKİLER SORULARLA İSLAMİYET RÜYA TABİRLERİ HASTALIKLAR REHBERLİK
ÜYE GİRİŞİ
E-mail :
Şifre :

Üye Olmak İstiyorum
Şifremi Unuttum
SON EKLENENLER

Şubat tatilinde ailelere davet
Verimli ders çalışma programı
Verimli çalışma yöntemleri
Verimli çalışma ve başarılı olma yöntemleri
Sınavlarda başarılı olmanın yolları
Sınav kaygısı nasıl yokedilir?
Serbest zamanları değerlendirme
Rehberlik konulu güzel sözler
Rehberliğe dayalı sistemle okullarda verimliliği arttırmak
Öğrenmeyi kolaylaştıran 24 kural

ÇOK OKUNANLAR

Sınavlarda başarılı olmanın yolları
Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu ıı. dönem toplantı tutanağı
Okul rehberlik hizmetleri çalışma programının hazırlanması
Okullarda karşılaşılan genel sorunlar
Rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonu toplantı tutanağı
Okul aile birliği genel kurul toplantı tutanağı (örnek)
Okul meclisi toplantı tutanağı
8. sınıf sbs'de soru sayıları nelerdir?
Verimli ders çalışma programı
Oks (lgs) nedir?

   
Konu Başlığı 0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
REHBERLİK

<< önceki sayfa

Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu ıı. dönem toplantı tutanağı

(ÖRNEKTİR…)

T.C.

………………………………………

……………………….. 2000 – 2001 EĞITIM ÖĞRETIM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ OKUL YÜRÜTME KURULU

II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIKARAR NO: 2 

TARİH: 16 / 02 / 2001

TOPLANTI YERİ: SUNUM ODASIGÜNDEM:

1. Yoklama ve katip seçimi.

2. Okul müdürü tarafından açılış konuşması.

3. II. Yarıyıl Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının değerlendirilmesi.

4. Rehber öğretmenlerin konuşmaları.

5. Üniversite sınavına yönelik çalışmaların arttırılması.

6. Öğretmen,

öğrenci ve velilere yönelik seminer ve konferanslar.

7. Öğrenci velilerine yönelik Rehberlik Hizmetleri ve Ana – Baba okulu eğitim seminerinin değerlendirilmesi.

8. Dilek ve temenniler.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİYOKLAMA VE KATIP SEÇIMI


1- Okul Rehberlik Hizmetleri Kurulu 2000 / 2001 Eğitim ve Öğretim
yılı II. Dönem Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu Toplantısı Okul
Müdürü ………. başkanlığında 16/02/2001tarihinde Sunum odasında yapıldı.
Toplantıya Müdür Bey’in yanısıra Müd. Bş.Yrd. ……………., Müd.Yard. …………..,
Koordinatör Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ……………………, psikolojik
Danışman ve Rehber  Öğretmen …………………., 11/FEN A Sınıfı sınıf Rehber
öğretmeni …………………., 10/FEN A Sınıfı sınıf Rehber öğretmeni ………….., 11/
FEN sınıfı sınıf Rehber öğretmeni …………….., 10 TM / A Sınıfı sınıf
Rehber öğretmeni ……………., 8 /C Sınıfı sınıf Rehber öğretmeni ………………, 9/A
Sınıfı Sınıf Rehber Öğretmeni ……………………. ve Okul Aile Birliği Üyesi
……………………………. katıldı.

 Toplantının başında yoklama yapılarak Okulumuz öğretmenlerinden, Rehber Öğretmen …………….. katip olarak seçildi.

OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN AÇILIŞ KONUŞMASI

2- Okul Müdürü ………………: "Arkadaşlar, öncelikle 2000 – 2001 Eğitim
Öğretim II Yarıyılının hayırlı olması ve başarılarınızın devamını
diliyorum. Birinci uyarıyıldaki gösterdiğiniz gayretler neticesinde
öğrencilerilmizde göz görülür derecede güzel gelişmeler oldu gerek
ailelerinden gerekse çevremizden aldığımız tepkiler bu doğrultuda,
bütün bu gayretlerinizden ötürü sizleri tebrik eder ve bu
başarılarınızın ıı. Yarıyılda da devamını dilerim“ dedi.

II. YARIYIL REHBERLIK VE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDIRILMESI.

3 – Okul Müdürü ……………………..: “Arkadaşlar geçtiğimiz dönem itibariyle
yapmış olduğunuz rehberlik çalışmaları sonucu gerek öğrencilerin
sorunlarıyla yakinen ,ilgilenmeniz gerekse veli memnuniyetini temin
etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca sizlere ışık tutan
değerli Rehber öğretmenimiz ………beye ve ……………………….. hanıma özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Rehberlik servisimizin yapmış
olduğu etkinliklerden özellikle Ana Baba Okulu semineri, Meslek
tanıtım, mesleğe, Alan seçimi seminerleri ve Okulumuz Rehberlik sitesi
gibi sosyal aktivitelere dayanan çalışmalarlada öğrencilerin yanı sıra
gerek velilere gerekse öğretmenlerimize yönelik çalışmaların devamını
bu öğretim yılında da kendilerinden bekliyoruz..” Dedi.

Söz alan Koordinatör Rehber öğretmen ……………..: ”Değerli Müdürümüzün
ifade ettiği çalışmaların dahada ileriye götürülmesi için,
İdarecilerimizin ve sınıf öğretmenlerimizin desteğiyle de dahada
ileriye götürmeyi hedefliyoruz.” Dedi.

Söz alan 9 / A Sınıfı Rehber Öğretmenlerinden ……………………: Rehberlik
hizmetlerinin önemi kuşkusuz çok önemli rehberlik uzmanlarımızın
bizlere verdiği envanterlerle gerek öğrencilerimizi tanıma gerekse ilk
tepki olarak açamadıkları sorunlarını bu envanterlerle ifade etmeleri
oldukca kayda değerdi. Yaptığımız bu testlerin sonucu öğrencilerimizi
daha iyi tanıma imkanı bulduk.

Söz alan 8 / C Sınıfı Rehber Öğretmenlerinden ……………: YAPILAN Ana baba
okulu ve diğer seminerler hem veliler hemde öğrencilerimiz açısından
çok verimli oldu. Bu yarıyıl da aynı çalışmalar devam etmeli.

REHBER ÖĞRETMENLERIN KONUŞMALARI

4 – Söz alan Koordinatör Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ……………………..:

“ Rehberlik öğrenciyi kendisine tanıtmak; kendisinin sınıftaki ve
toplumda ki yerini algılamasına yardımcı olmak, tıkandığı noktalarda
önünü açmak olmalıdır. Bir öğrencinin hareketlerinin, davranışlarının
doğru veya yanlış olduğu anlatılmalı, anlatılırken de gerekçeler izah
edilmelidir. Ancak bu sayede her seferinde bir adım daha ileri
gidilerek yol alınabilir.Ayrıca okullarda Rehberlik olarak
yapılabilecek diğer bir fonksiyon ise, öğrencilerin serbestçe
düşünebileceği, herhangi bir ailevi, psikolojik baskının altında
kalmadan hareket edebilecekleri fikir ve düşünce özgürlüklerine
kavuşmalarını sağlamak olmalıdır. ” dedi.

 Rehber öğretmen …………………….. , öğrencilerin problemlerini çözebilmenin
en kısa yolunun onları çok yakından tanımakla mümkün olacağını ve
bununla ilgili olarak uygulana

A-Öğrenci tanıma Formu,

B-Sosyometri için gerekli olan doküman,

C-Kimdir Bu? Adlı anketin formunun,

D- Aile Anketi‘ni tekrar incelemekte fayda olacağına inanıyorum dediDaha sonra söz alan Rehber öğretmen ……………………..: “İletişimin her sahada
olduğu gibi öğrenciye ulaşmada da etkili bir uygulama olabilmesi için
öğretmenlerimizin empatik yaklaşım geliştirmeleri gerekmektedir bu
konunun dikkate alınması kanaatimce çok önemlidir dedi.”

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCI VE VELILERE YÖNELIK SEMINER VE KONFERANSLAR

5 - Okul Müdürü ……………………..: “ Rehberlik adına düşünülen plan ve
projelerin fiiliyata dönüştürülerek bunun öğrencilerin hizmetine
sunulması gerekmektedir. Ayrıca yıl içinde seminer ve konferanslarla
öğrenci ve öğretmenlerin istifade edbileceği konferans ve seminerler
düzenlenmesi yönünde çalışmalar başlatılmalı” dedi. Koordinatör
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ……………………..bu yönde çalışmalara
başlayacağını söyleyerek bütün bunlar için de Rehber Öğretmen ile Sınıf
Öğretmenleri arasında sıkı bir diyaloğun olması gerektiğini vurguladı.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCI VE VELILERE YÖNELIK SEMINER VE KONFERANSLAR


6 - Okul Müdürü ……………………..: “Plandağımız seminer çalışmalarının
gerçekleşmesinde ki katkılarından dolayı rehber öğretmenlerimizi canı
gönülden kutluyor ve bu yarıyılda özellikle üniversite sınavına ve fen
lisesi sınavlşarına hazırlasnan öğrencilere yönelik çalışmalarınızı
sürdürmenizi istiyorum“ dedi.DILEK VE TEMENNILER
7 - Rehberlik planının iki nüshasının
R.A.M.’ a gönderilmesine, Sınıf Rehberlik Planlarının bir nüshasının
ekim ayının son haftasına kadar rehberlik servisine teslim edilmesine
Aylık Faaliyetlerin Faaliyet Raporu oluşturularak Rehberlik Servine her
ayın son haftası teslim edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Başka istek ve temenni olmadığından toplantıya son verildi.


…………………….. …………………….. KOORDİNATÖR PSİKOLOJİK DANIŞMAN PSİKOLOJİK
DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN

…………………….. …………………….. …………………….. 11/FEN A SINIF ÖĞRETMENİ 10/FEN A
SINIF ÖĞRETMENİ 11/FEN B SINIF ÖĞRETMENİ

…………………….. …………………….. …………………….. 10/ TM A SINIF ÖĞRETMENİ 9 / A SINIF
ÖĞRETMENİ 8 / C SINIF ÖĞRETMENİ

…………………….. …………………….. …………………….. OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYESİ MÜDÜR
YARDIMCISI MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI……………………..

……………….LİSESİ MÜDÜRÜ

                   TARİH

         16 – 02 - 2001Facebook Digg Del.icio.us reddit Mixx StumbleUpon Google Yahoo

  
AŞAĞIDAKİ FORMDAN SEN DE KONU VE AÇIKLAMA GÖNDER, ÜCRETSİZ YAYINLAYALIM
  Adı Soyadı * E-posta *
  Telefon * *
  Konu *    
  Açıklama *
ONAYLANMASI İÇİN FORMU EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURDUĞUNA EMİN MİSİN?

BİYOGRAFİ ŞARKI SÖZLERİ PİYASALAR VİDEO KUR'AN-I KERİM RÜYA TABİRLERİ HASTALIKLAR HAVA DURUMU SORULARLA İSLAMİYET BİTKİLER ŞİİR ve EDEBİYAT REHBERLİK


Künye Bize Ulaşın RSS
Copyright © 2005-2009 HABER AKTÜEL Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Görsel Tasarım : Manta - Yazılım : Erhan Evren